Đang Thực Hiện

Phase I swknight only

Phase I

Installation and configuration of base platform

Kĩ năng: .NET, ASP, Visual Basic

Xem nhiều hơn: phase, pending phase, asp phase, asp configuration, phase asp, swknight, base visual, visual configuration

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Mansfield, United States

ID dự án: #56349

Được trao cho:

swknight

Thanks for this opportunity.

$1500 USD trong 14 ngày
(15 Đánh Giá)
6.7