Đã hoàn thành

Upgrade MS SQL 2000 to 2008

I have a large database that needs upgrading from MS SQL 2000 to 2008 and migrated to 2008 server.

Once migrated you will need to recreate all the users permissions and check stored procedures.

Kĩ năng: .NET, ASP, SQL, Visual Basic

Xem nhiều hơn: stored procedures, sql server c# 2008, MS SQL, database upgrade, 2008 asp sql, server upgrade, SQL Server Stored Procedures, SQL stored, 2000, check sql, 2008 server, sql 2000, basic SQL , sql upgrade, asp sql database, sql procedures, transfer sql social engine users, read data sql ms project, ms sql sql, error sql syntax upgrade php, need upgrade database, upgrade server, sql 2008, visual basic sql database, visual basic sql

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1075596

Được trao cho:

bizdesign

Thank you.

$80 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

dataconsultants

Please check PMB for details. Thank you

$100 USD trong 2 ngày
(13 Nhận xét)
3.7