Đang Thực Hiện

edit admin panel for hosting directory

Need someone to edit a url field in the admin panel of http://www. [url removed, login to view] Vurrent url is 30 characters long and I need 75 characters.

Kỹ năng: ASP

Xem thêm: admin panel in asp net, c panel, panel, need panel, net panel, hosting panel, panel admin, need edit, admin need, need admin, edit url, need admin panel, edit admin asp, edit admin, url directory, asp url net, asp net directory, asp net admin panel, admin panel asp net, asp admin panel, admin panel asp, hosting admin panel, admin asp, need hosting, bgit

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Yorktown, United States

Mã Dự Án: #57459

Đã trao cho:

BGIT

Already done this.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

shmai

Lets us Start. Regards,

$30 USD trong 0 ngày
(173 Đánh Giá)
6.9
a3cubesolutions

Please see PMB for more details.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4
Kanika1980

please check PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dmsys

Pl. see pmb for details

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0