fix Bug web truckstar and update status for product

Đã Đóng Đã đăng vào Jul 15, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi có cần 1 freelancer có khả năng lập trình ASP Classic và MSSQL khá để fix Bug web [url removed, login to view] (là một web Hàn Quốc - lúc làm sẽ có người thông dịch)

Chi tiết sẽ bàn khi trao đổi trực tuyến.

Và có một dự án khác nữa sẽ bàn bạc khi kết thúc dự án này.

ASP

ID dự án: #8074792

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa Aug 21, 2015 đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$653 cho công việc này

iglobalvn

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
dani00079

I have good ASP and MSSQL Skill you can Try me .I will Proof my self in serving your work and you will like my work . Thanks. Regards Danial

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0