Đang Thực Hiện

Integration of background and database work - Private project for JJWayne

As discussed

Kỹ năng: ASP

Xem thêm: matseld, private project integration, work private project, database work project, Database Work, discussed

Về Bên Thuê:
( 324 nhận xét ) Reykjavík, Iceland

Mã Dự Án: #48861

Đã trao cho:

jjwayne

Thanks dude, will let you when I am done.

$220 USD trong 3 ngày
(5 Đánh Giá)
4.0