Đang Thực Hiện

Private project for TakeReal

Seamless "add to favorites" function, as previously discussed.

Kỹ năng: ASP

Xem thêm: seamless, project add, previously discussed, favorites, add project, function asp, function project, discussed project, matseld, add function asp, discussed

Về Bên Thuê:
( 324 nhận xét ) Reykjavík, Iceland

Mã Dự Án: #47606

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

TakeReal

Thank you for inviting me. This is my bid for "AddFavorites" update and "CSS" update.

$30 USD trong 1 ngày
(329 Đánh Giá)
6.5