Chỉnh sửa phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương đã xây dựng xong, cần tuyển người bổ sung thêm các modun mới và hiệu chỉnh báo cáo. Các tính năng cơ bản bao gồm

Modun phần mềm quản lý nguồn nhân lực

1. Quản lý thông tin cá nhân của cán bộ, công nhân viên

2. Quản lý thông tin người lao động thuê ngoài

3. Quản lý biểu mẫu, văn bản, quyết định

4. Quản lý thông tin danh mục dùng chung: Hình thực hợp đồng; Loại hợp đồng, Quan hệ xã hội, Dân tộc, Hình thức nghỉ, Nghề đào tạo, Trình độ nghề, Cấp bậc nghề, Vị trí công việc

5. Hệ thống nhắc lịch với cán bộ tới hạn lên lương; gia hạn hợp đồng; v.v...

6. Theo dõi trả hồ sơ người lao động

7. Theo dõi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

8. Báo cáo lao động tăng , giảm

9. Báo cáo tăng giảm lao động theo kỳ

10. Báo cáo số lượng công nhân kỹ thuật theo kỳ

11. Theo dõi nguời lao động được duyệt công ốm

12. Bảng kê lao động điều chỉnh

13. Bảng kê lao động thăm hỏi

14. Theo dõi lao động sinh nhật trong tháng

15. In hồ sơ nhân sự

16. Báo cáo tăng giảm thợ lò, phụ trợ lò

17. Báo cáo nhân sự cán bộ theo dân tộc vùng miền

18. Quản lý thông tin lớp học

19. Quản lý kế hoạch đào tạo

20. Quản lý kỳ thi

21. Tổ chức thi

22. Quản lý kết quả thi & cấp phát văn bằng chứng chỉ

23. Bảng kê tuyển dụng lao động

24. Danh sách tăng nhân sự tới kỳ nâng bậc

25. Danh sách nâng lương từng năm

26. Bảng kê cán bộ đến hạn bổ nhiệm lại

27. Bảng kê điều động CNVC trong tháng, quý, năm

28. Theo dõi lịch đào tạo các lớp

29. Theo dõi chuyên cần học viên

30. Theo dõi cán bộ

31. Thêm tab hợp đồng lao động trong lý lịch nhân viên + mẫu in phụ lục

32. Thêm phần phụ lục hợp đồng lao động + mẫu in phụ lục

Modun phần mềm quản lý tiền lương

1. Bảng chi tiết đơn giá tiền lương

2. Bảng tổng hợp theo dõi thực hiện quyết toán lương

3. Bảng chi tiền luơng sản phẩm

4. Bảng chi tiền lương thời gian

5. Bảng tổng hợp theo dõi duyệt công sản phẩm

6. Bảng theo dõi năng xuất lao động

7. Bảng theo dõi năng xuất kỷ lục

8. Bảng tổng hợp chi tiền lương phát sinh tháng, quý, năm

9. Khai báo công thức tính lương của từng nhân viên. Công thức khai báo mềm dẻo để phù hợp với cách tính lương thực tế tại mỗi đơn vị.

10. Cho phép tính lương theo nhiều cách như lương ngày công, lương sản phẩm cá nhân, lương sản phẩm theo tổ…

11. Tính lương, các khoản phụ cấp

Modun phần mềm quản lý chế độ chính sách

1. Bảng kê chi tiền theo quỹ khuyến khích tiền lương

2. Bảng kê chi tiền theo quỹ phúc lợi

3. Bảng kê chi tiền theo quỹ Giá thành

4. Bang kê chi nguồn tiền Quỹ khen thưởng

5. Bảng kê chi tiết nguồn tiền Quỹ HĐXH

6. Bảng kê chi tiền theo nguồn khác

7. Bảng kê CNVC được hưởng thâm niên

8. Bảng kê thai sản

9. Quản lý danh sách hồ sơ công nhân

10. Quản lý danh sách hồ sơ học sinh thực tập

11. Quản lý danh sách hồ sơ công nhân

12. Quản lý danh sách hồ sơ tạm dừng

13. Quản lý danh sách hồ sơ báo bỏ

14. Quản lý danh sách hồ sơ hưu trí

15. Bảng kê người lao động nước ngoài

16. Bảng kê người lao động hồi hương

17. Báo cáo chấm dứt hợp đồng lao động (hợp lý hoá)

18. Báo cáo chấm dứt hợp đồng lao động (vi phạm pháp luật)

19. Báo cáo nghỉ hưu chi tiết

20. Báo cáo nhân sự giảm (Đa chỉ tiêu: chấm dứt, chết rủi ro…)

21. Báo cáo nhân sự tuyển mới (Đa chỉ tiêu: tuyển lại, tuyển đào tạo….)

22. Báo cáo thống kê nghỉ việc không hưởng lương.

23. Báo cáo tổng hợp CBCN nghỉ điều dưỡng, rửa phổi, nghỉ khác….

24. Báo cáo thống kê tạm hoãn HĐLĐ

25. Tổng hợp số lượng cấp phát bảo hộ lao động cho cá nhân, đơn vị theo tháng, quý, năm.

ASP .NET

ID dự án: #30220372

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$2327 cho công việc này

SUNSHINE6789

Chào bạn, Mình đã đọc kỹ yêu cầu của bạn. Mình có nhiều kinh nhiệm làm về nhân sự kế toán trên nền tảng C#, .NET, ASP.NET. Nên mình hoàn toàn có thể làm tốt dự án này Nếu có thể vui lòng inbox để trao đổi thêm Best Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
2.8
stafme

Hi there. I saw your description and I am pretty sure that I can help you with that. I have rich experience in ASP.NET, C#, .NET, ASP classic and so on. Reach out to me so that we can discuss in detail via chat. Lookin Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0