Đã hoàn thành

URL redirect

Được trao cho:

ambar

As discussed, I have put my bid.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

Vikaskukki

Hi Very Interesting project for us as we have 10 + years in developing in Classic ASP , ASP.NET, PHP , Joomla , wordpress with MS SQL 2000,2005,2008,MSACCESS,XML,CSV,XLS Dhtml,Dhtmlx,AJAX/JAVASCRIPT/XML/SOAP/CSV, AS Thêm

$50 USD trong 0 ngày
(22 Nhận xét)
5.6
sraavaani

we are here to help out this problem

$80 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0