Đang Thực Hiện

Xigla banner rotation software installation - private for Pradeep

Pradeep installed the xigla banner rotation software, a fine piece of machinery. Pradeep also preparted the program running [url removed, login to view] for the proper display of zones in the category sections of "recipex" and "articles".

Kỹ năng: ASP

Xem thêm: zones, private banner, n.c. machinery, xigla installation, software c++, software c#, proper, machinery, display banner, banner-5, banner &, banner program, piece software, banner asp, software asp, asp software, display category, asp category, program running, banner rotation, banner program asp, xigla banner, software articles, software installed, program software

Về Bên Thuê:
( 324 nhận xét ) Reykjavík, Iceland

Mã Dự Án: #49882

Đã trao cho:

eccentricworld

thanks jens

$88 USD trong 2 ngày
(74 Đánh Giá)
6.9