Đang Thực Hiện

3D assembly instruction 5th video

5th 3D assembly video. This will show a crib assembly, followed by a conversion to a bed.

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D, 3ds Max

Xem thêm: video conversion, video 3d, instruction, video instruction jobber base, conversion video, 3d video, video instruction tutorial, instruction video, php script video conversion, video conversion upload

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Baltimore, United States

Mã Dự Án: #1687970

Đã trao cho:

bobiz

Hired by the Employer

$160 USD trong 10 ngày
(57 Đánh Giá)
6.2