Đã Hủy

Assembly Language Programming Tasks

I need to write small assembly programs urgently. I jut have 4 hours. Details attached. Please only bid after reading details. Thanks

Kỹ năng: Lắp ráp, x86/x64 Assembler

Xem thêm: centsports programming language, betfair programming language, oscommerce programming language, trading platforms programming language, please attached translated spanish, english french please attached, typing programming language, pic lcd programming language, job programming language kathamandu, programming language logo flash

Về Bên Thuê:
( 508 nhận xét ) lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #13449540

3 freelancer đang chào giá trung bình $231 cho công việc này

$250 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Haniah96

Hey. Im very good at assembly language coding. I can help you

$244 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$200 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0