Assembly program - Simple input and output of strings - 15/02/2017 18:59 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

Need help with a simple Assembly program. That takes character input from user and prints two strings. The first string is the inputted string in reverse order and the second string is the inputted string, but with every character repeated twice and with ASCII code reduced by the entered integer.

Complete Instructions found in the file attached. (Please review)

Deadline: 48 hours

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online