Đã Đóng

looking for senior assembler

Job Description:

Hi,every body

I am looking for senior assembler

I have big project.

I want work with long term.

we can more discuss with chat.

Thanks.

Kĩ năng: Lắp ráp, x86/x64 Assembler

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Yerevan, Armenia

ID dự án: #34879525