Đã hoàn thành

asterisk configuration

Được trao cho:

Bagrov

Please check my PM.

$50 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
4.5

7 freelancer đang chào giá trung bình $66 cho công việc này

yancy

Hi, I have a good knowledge of asterisk and FreePBX.

$70 USD trong 0 ngày
(34 Nhận xét)
5.8
geosohaib

Hi, Please check PMB.

$100 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
4.9
voipmanvn

hi please check my profile thanks

$50 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
4.3
teksavvy

Hello, Please check the PMB. Thanks,

$45 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.1
enkillar2

Hi there, Please help to check the PM. Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
2.6
petrybr

check your pm

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0