Đã hoàn thành

AsteriskNow SIP Trunk

I need help to get a SIP trunk working from Broadvoice. All that I am receiving is a fast busy when trying to dial out/in.

AsteriskNow 1.7.1

Kĩ năng: Asterisk PBX

Xem nhiều hơn: asterisknow sip trunk, trunk trunk asterisknow, sip trunk asterisknow, trunk sip, sip trunk, sip dial, broadvoice, trunk pbx asterisk, pbx sip, asterisknow trunk, need pbx, sip sip asterisk, trunk sip asterisk, sip sip, asterisk trunk sip, need sip, sip asterisk trunk asterisk, asterisk sip trunk, trunk, sip trunk asterisk, trunk asterisk, sip asterisknow, dial asterisk, asterisknow add sip trunk, asterisknow

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Marshfield, United States

ID dự án: #1037531

Được trao cho:

nasirbest

Ready to do

$30 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
5.7

5 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

aneelmahmood

Hello, Please check pm for further details...

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
droancea

hi. check PMB please

$90 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
enkillar2

Hi there, I can help you. Please send me the server information. Regards

$50 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
2.6
gtanetwork

You will want to read this PMB.

$75 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0