Đã hoàn thành

Configuring FreePBX

Được trao cho:

voipmanvn

hi, Please check my profile. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

geosohaib

Hi, Please check PMB.

$100 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.7
teksavvy

Hello, Please check the PMB. Thanks,

$100 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.9
khanali

Asterisk Developer here check PMB

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
serbe

Free tehnical support in next 20 days for Asterisk that I install. Under tehnical support I mean changing dialplan, optimization and costumization of * that suit your needs.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0