Đã Đóng

EducaCallcenter

Tích hợp plivo với freebpx/asterisk để xây dựng tổng đài support simbox và hotline

Kĩ năng: Asterisk PBX, VoIP, Linux, PHP

About the Client:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #21139015

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

cooddooc

Hello, I am interested in your project, would you like to discuss further details with me! I will wait for your reply. Thank you. Regards,

$500 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.3