Đã Đóng

Elastix on hyper-V

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

$25 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
owaissmalik

Hi, I am Hyper V and Voip Expert. i can install and add hardware for Asterisk base PBX Relevant Skills and Experience VOIP FreepBX Hyper V Proposed Milestones $40 USD - Can Discus

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
support0611

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0