Đã Đóng

Elastix on hyper-V

Need to be add hardware on Hyper V

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: microsoft hyper server, hyper microsoft, hyper v, elastix hyper integration, elastix hyper

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Dubai, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #14793303

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
owaissmalik

Hi, I am Hyper V and Voip Expert. i can install and add hardware for Asterisk base PBX Relevant Skills and Experience VOIP FreepBX Hyper V Proposed Milestones $40 USD - Can Discus

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
support0611

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0