Đã Đóng

FreeSwitch customization for jerasoft

i need to customise FREESWITCH so that it can accept calls via DID , send Radius AAA messages to Jerasoft , and give IVR . Its mainly for calling card business.

Kĩ năng: Asterisk PBX

Xem nhiều hơn: freeswitch customization, jerasoft, freeswitch, calling card, freeswitch calls, asterisk send, jerasoft radius, calling card business, freeswitch radius jerasoft, asterisk jerasoft, hitechgsm, pbx ivr, card asterisk, jerasoft freeswitch, freeswitch jerasoft, accept freeswitch give ivr, business card customization tool, asterisk customization, business customization, radius asterisk freeswitch, asterisk calling card ivr, asterisk pbx calling, card customization, customization business, freeswitch pbx

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Georgetown, Guyana

ID dự án: #1725211

2 freelancer đang chào giá trung bình $875 cho công việc này

tektrix1

Kindly Check OMB

$1000 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
6.2
Anilmistery

I have more than 7 years of experience of similar projects. Regards Anil

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0