Đã hoàn thành

3cx help setup

need help registering extension ...

I need help register ip cisco 7940g to 3cx.

Need it today \

3cx istalled and register to call centric

Ip phone 7940 upload new firmware to be compatible with 3cx

Kĩ năng: Asterisk PBX

Xem nhiều hơn: pbx ip, cisco call, today extension, cisco phone firmware, call pbx, pbx phone setup, 7940 pbx, asterisk call extension, register 3cx 7940, need pbx, centric, 3cx phone, asterisk phone setup, cisco phone setup, 3cx, 3cx asterisk pbx, 3cx asterisk, extension pbx, pbx extension, upload setup, setup pbx, setup asterisk cisco, IP PBX, cisco setup, cisco phone call asterisk

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Pasadena, United States

ID dự án: #1649181

Được trao cho:

XSeletron

Please see the PMB

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3