Đã Đóng

Matrix IP PBX Suport

System : ETERNITY GE - V12R5.5.4System Command : V01R01

Kĩ năng: Asterisk PBX, PHP, VoIP, Linux, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dhahran, Saudi Arabia

ID dự án: #34058645

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

momenamin

Hello, I have previous experience with Matrix EPABX (1 Year, 3 Months), and may I can help you. Let us discuss and do it.

$150 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.1