Đã hoàn thành

3cx part 2

need help registering extension ...

Install VPN

3cx istalled and register to call centric

2 register Ip phone 7940

3 Register softphones

Kĩ năng: Asterisk PBX

Xem nhiều hơn: pbx ip, vpn asterisk, call pbx, 7940 pbx, asterisk call extension, register 3cx 7940, need pbx, centric, 3cx phone, 220 million usa phone numbers database need person, 3cx, 3cx asterisk pbx, 3cx asterisk, asterisk vpn, extension pbx, pbx extension, vpn phone, trixbox phone register, pbx vpn, IP PBX, install vpn, 7940 registering, 7940 asterisk register, asterisk pbx 7940, registering 7940 asterisk

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Pasadena, United States

ID dự án: #1660565

Được trao cho:

XSeletron

Please see the PMB

$100 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3