Đã hoàn thành

SetupVMware Trixbox 2.0 / *starShop 0.3

I have purchases

VMWare Appliance: Trixbox 2.0 / *starShop 0.3

[url removed, login to view],EUR,USD&DELIVERY=EML

VMware works, but I need it setup for my voip provider,

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Asterisk PBX

Xem thêm: starshop, vmware com, trixbox starshop, trixbox appliance eur, asterisk html, gbp, appliance, voip asterisk pbx, vmware voip, youtube setup, need pbx, asterisk appliance, eur usd, need gbp, voip provider, youtube delivery, eur, appliance vmware, trixbox works, trixbox asterisk, shareit, setup vmware, setup pbx, html asterisk, asterisk pbx setup pbx

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sligo, Ireland

Mã Dự Án: #1688856

Đã trao cho:

nttranbao

Hi. Pls check PM. Thanks

€45 EUR trong 1 ngày
(30 Đánh Giá)
5.3

3 freelancer đang chào giá trung bình €45 cho công việc này

teksavvy

Hello, I have the required experience to complete the task. Thanks,

€50 EUR trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9
epoxm

Hi. I can do all of the above at the specified time. I am a professional system administrator and my experience is more than 9 years of practice.

€40 EUR trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0