Đã Hủy

Audio player on php website

Hi, I am wondering if you can build a simple custom audio player for a php website? I can provide more details if you think you can do this. Best regards, Alan.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: audio player php website, best php website, alan, custom audio, php audio, simple php player, audio player website, simple custom website, simple audio player, php audio player, custom php website, custom audio player, music player website php, best multilanguage website php, php website music player, build php website, php website simple, custom website player, simple audio, simple website player, simple player, simple player website, php player website, player custom, simple php website

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Blackrock, Ireland

Mã Dự Án: #1603380

1 freelancer đang chào giá trung bình €60 cho công việc này

BirdWatcher

Hired by the Employer

€60 EUR trong 3 ngày
(62 Đánh Giá)
7.4