Đã Hủy

Audio Player

Hi, I am wondering if you can build a simple custom audio player for a php website? I can provide more details if you think you can do this. Best regards, Alan.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: audio player, alan, custom audio, audio player php website, php audio, simple php player, audio player website, simple audio player, php audio player, custom audio player, custom website player, simple audio, simple website player, simple player, simple player website, player custom, best regards languages, best regards italian translation, bye best regards portuguese, best regards italian, logo design service provide best quality lowest price, custom player, audio php, best regards german, spanish best regards

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Blackrock, Ireland

ID dự án: #1603375

1 freelancer đang chào giá trung bình €60 cho công việc này

NickolaS

Hired by the Employer

€60 EUR trong 3 ngày
(331 Nhận xét)
7.5