Find Jobs
Hire Freelancers

High-Fidelity Multi-Room Audio System Design

$750-1500 USD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$750-1500 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am seeking a specialist to design a high-fidelity multi-room audio system for my house. Key Expectations: - The design should cater to a seamless, integrated listening experience throughout the home. - The control system should be compatible with smartphone/tablet applications, allowing flexible control on the go. - Top-notch sound quality is a must - I'm interested in high fidelity sound reproduction that can provide the most authentic and natural sound output. Ideal freelancer would have: - Extensive experience in audio system design, ideally multi-room setups. - Proficient in the latest audio tech, with a focus on high fidelity systems. - Good understanding of smartphone/tablet application compatible control systems. - Attention to detail to ensure optimal sound across different room sizes and layouts.
Mã dự án: 37977415

Về dự án

6 đề xuất
Hoạt động 10 ngày trước
Địa điểm: Austin, United States

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của UNITED STATES
Austin, United States
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 4 10, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.