Đã Hủy

Arabic Male Artist for 15 seconds Voice Over

We need Arabic Voice Over Artist for motion clip , we will provide the script and it will be about 15 second.

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Voice Talent

Xem thêm: need arabic male voice, over voice, over services, male voice over artist, male voice artist, artist services, male artist, male voice over talent, Voice talent Voice over, seconds, arabic, Arabic Voice, need seconds, voice artist script, voice clip, voice artist male, talent voice, seconds audio, male audio, male male, need male voice talent, need audio artist, need arabic, voice motion, arabic voice male

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1038050

7 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

najib0s

-=Quality and speed=- I can do it with high quality of work.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1
beroos

i am ready

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
souad

Hi plz check your PM

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
FrEnAR

I can do it right now. Delivery after no time :)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
asadfarid1

hello sir i am ready and willing to work with you.

$30 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bigsale

I am Arabic native speaker , send me the clip and I would be ready

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ouailmohamed

serious work , strong voice , professional spirit

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0