Đóng

female Arabic voice over with a Gulf Arabic accent

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $104 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need female voice over talnet that can record 35 min text for story in audio.

Should be done in studio with high quality, can be home studio but with no background noises at all. very important.

The final result sholud be:

1. The whole 35 min in few audio files in mp3.

2. The audio should be clean from noises, lipsing, and only the text needed with no repeats.

The work should be done tomorrow!

Please bid for the whole project and send 30 sec sample in mp3 in PM.

Thx and Good luck!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online