Đã Đóng

Female voice recording

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹6125/giờ cho công việc này

dyneshpirta

Please check

₹20000 INR / giờ
(2 Nhận xét)
2.8
aagamanbarkati

i can do this job

₹2000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
gemchuca10

I'll do my best ..

₹1250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ITglobal1

We can do the same. Request you to provide more information on the same. Please check PM

₹1250 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0