Đã Hủy

German Voice Artist

Need a German Professional Voice Artist . I will send you a blog where you need to create a script and record the vocieover in a professional way.

Please ask any questions you want. I am awarding this project in 5 days time.

Budget $50

thanks

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Voice Talent

Xem thêm: professional voice artist, need professional artist, artist services, voice record, record voice, project german, professional voice, german voice talent, german project, voice record project, voice artist script, talent voice, please voice, voice talent project, need audio artist, blog create german, audio project budget, days professional blog, voice send, german artist, audio talent, record script voice, german voice artist, blog german, german questions

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1041160

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

ihero

Please check PM

$50 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.8