Đã hoàn thành

2 min voice over for video for ACardillo

Hi! As disscused ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Voice Talent

Xem thêm: Voice Over for Video, min voice, min audio, create video voice, video voice speaker, video voice tutorial, screen capture video voice, cartoon video voice, clone video voice chat server business, minute video voice advertising, mega video player min

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Belgrade, Serbia

Mã Dự Án: #1749968

Đã trao cho:

ACardillo

Thanks, ready to go work on this gig for you!

$55 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.0