Đang Thực Hiện

private project for Ukrainarts

It is a private project for Ukrainarts....need voice over of Helen...Bid 30$ to be selected.....and it will be around 2 minutes in duration

Kỹ năng: Dịch vụ audio, Voice Talent

Xem thêm: private project, bid voice project, voice talent project, private voice project, project bids finish minutes, bid private project, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private 209

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Dhaka, Pakistan

Mã Dự Án: #1608874

Đã trao cho:

ukrainarts

PM Sent...

$30 USD trong 2 ngày
(185 Đánh Giá)
6.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Jealnaem

I have the voice. The talent is amazing. Just try me.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0