Đã hoàn thành

Project for heavy84

Được trao cho:

heavy84

Hello! I`be glad to do this work . B.r. Tatiana!

$50 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Antonoff

Russian voice

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
esaam2008

my wife is russian and can do it

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0