Đã Đóng

Basanta Utsav 2023 Sound Setup

Job Description:

Need a sound/ Audio Engineer/ Technician who can help setting up the speakers, mixer and mics for performance. We have all the equipments. We need help with the setup only.

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Âm nhạc, Thiết kế Âm thanh, Voice Talent, Audio Engineering, Audio Mastering, Audio Processing, Sound Effects, Sound Engineering, Hỗ trợ kĩ thuật, Technical Translation, Viết kĩ thuật

Địa điểm: Surrey, Canada

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Port Coquitlam, Canada

ID dự án: #35890177