Đã Đóng

Connect 8 in-ceiling speakers to stereo

Need help with choice of switch box to connect 8 sets of higher guage speakers to stereo.

Kĩ năng: Dịch vụ audio

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Shirley, United States

ID dự án: #33740676

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

(237 Nhận xét)
7.5