Đã Đóng

fix a sound track from zoom with poor quality

fix a 3hr sound track from zoom with poor quality, attached is part of it.

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Sản xuất âm thanh, Thiết kế Âm thanh, Âm nhạc, Voice Talent

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Central, Hong Kong

ID dự án: #31839733

21 freelancer chào giá trung bình$3738 cho công việc này

(532 Nhận xét)
8.0
(165 Nhận xét)
7.7
(189 Nhận xét)
7.7
(238 Nhận xét)
7.3
(92 Nhận xét)
7.0
(33 Nhận xét)
6.4
(56 Nhận xét)
6.5
(72 Nhận xét)
6.6
(103 Nhận xét)
6.4
(10 Nhận xét)
5.5
(27 Nhận xét)
5.5
(8 Nhận xét)
5.1
(10 Nhận xét)
5.5
(29 Nhận xét)
5.4
(18 Nhận xét)
4.8
(12 Nhận xét)
4.4
(19 Nhận xét)
4.4
(9 Nhận xét)
4.5
(7 Nhận xét)
4.2
(4 Nhận xét)
3.8