Đang Thực Hiện

for Dashmm only - Israeli to record words

$200 extra as discussed.

Kỹ năng: Dịch vụ audio

Xem thêm: words audio, israeli, 200 300 words, audio words, discussed

Về Bên Thuê:
( 59 nhận xét ) Rockwall, United States

Mã Dự Án: #22114

Đã trao cho:

Dashmm

my bid Neil as we discussed

$200 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4