Đã Đóng

Looking for a Nepali singer....who can sing in Nepali

I have to do few songs with Nepali VOice/Singers....so if you sing well , and know Nepali, do not hesitate to Bid...

Best

nilotpal Munshi

Kĩ năng: Dịch vụ audio, Voice Talent, Nepali Translator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #34773121

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2500 cho công việc này

(0 Nhận xét)
0.0