Podcast production

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Support overflow of podcast production for clients. Experienced producer required. Sydney location and remote activity.

Sports and healthcare

Dịch vụ audio Âm nhạc Sản xuất âm thanh Voice Talent Thiết kế Âm thanh

ID dự án: #36705437

Về dự án

2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Sydney, Australia