Audit Signature

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Project Description: Audit Sign (three years)

- Purpose: The audit sign is intended for audit purposes (UK based ) within 10 days delivery

Skills and Experience:

- professional audit sign by ICAEW/ACCA remember and register on statutory audit.

Kiểm toán Kế toán Tài chính

ID dự án: #37232587

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$7500 cho công việc này

kastriotthaqig

Hi there! My name is Kastriot and I'm a Preferred Freelancer with 10+ years of experience in Accounting, Finance, and Quickbooks. I specialize in performing audits and other audit-related tasks for my clients. With th Thêm

$8000 USD trong 7 ngày
(84 Nhận xét)
7.6