Đã hoàn thành

autocad expert

Được trao cho:

msamara40

Contact for more details Relevant Skills and Experience Autocad Expert Proposed Milestones $30 USD - only one Mile stone after completion Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

$55 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.4
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0