Đã hoàn thành

CAD product diagrams

Được trao cho:

adikede

Hello Sir,thank you for the posted project. regards, adikede

$50 AUD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

zoAnim

Sir, Ready to start. Please see my PM.

$50 AUD trong 1 ngày
(64 Nhận xét)
6.0
dathugo

Ready to start. Kindly check PM for detail. Thanks you !!!

$30 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0