Đã Đóng

CAD TASK , LONG TERM

Job Description:

DEADLINE IS 10 HOURS

MORE INFO WILL B Shared in chat

Kĩ năng: AutoCAD, CAD/CAM, Solidworks, Kĩ thuật cơ khí, Kĩ thuật

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #35455431