Đang Thực Hiện

Design for construction coursework 2

Được trao cho:

KhalidHadi

Will finish the project as required Relevant Skills and Experience AutoCAD, Structural Engineering Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$125 SGD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $91 cho công việc này

sangita8252

A proposal has not yet been provided

$56 SGD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0