Đang Thực Hiện

MEP Bill of Quantity - 24/03/2023 10:06 EDT

Job Description:

MEP Bill of Quantity based in SMM7 Standard method of measurement of building works in imperial units.

Kĩ năng: AutoCAD, Bill of Materials (BOM) Analysis, Kiến trúc xây dựng, CAD/CAM, Kĩ thuật dân dụng

Về khách hàng:
( 6 nhận xét ) Kingstown, Grenada

ID dự án: #36258457