MEP Bill of Quantity - 24/03/2023 10:06 EDT

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 8 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

MEP Bill of Quantity based in SMM7 Standard method of measurement of building works in imperial units.

AutoCAD Bill of Materials (BOM) Analysis Kiến trúc xây dựng CAD/CAM Kĩ thuật dân dụng

ID dự án: #36258457

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 8 tháng trước đang mở