Đang Thực Hiện

3D model autocad drafting

Convert one JPG small scale model to AutoCAD 3D dwg file

Jpg file will be provided as soon as the bid ends

Assigment MUST be done by Sunday May 8

Kỹ năng: AutoCAD

Xem thêm: model n, file model, drafting model autocad, autocad model file, model file, autocad dwg, model 3d, convert dwg, convert 3d, convert autocad model, convert jpg model, autocad file convert, jpg model, scale model, autocad model dwg, file convert jpg, convert dwg model, model autocad file, model done, convert dwg jpg, jpg dwg convert, model dwg file, convert autocad dwg, autocad 2011, pong820806

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1048511

Đã trao cho:

ssalemfl

take it for 50 USD

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

david124

see ur inbox.

$60 USD trong 4 ngày
(11 Đánh Giá)
4.7