Đang Thực Hiện

3D model autocad drafting

Convert one JPG small scale model to AutoCAD 3D dwg file

Jpg file will be provided as soon as the bid ends

Assigment MUST be done by Sunday May 8

Kĩ năng: AutoCAD

Xem nhiều hơn: model n, model 3d model, jpg to 3d model, file 3d model, dwg 3d model, drafting 3d model autocad, by 3d model, autocad to 3d model, autocad 3d model file, autocad 3d model, 3d model file, 3d model by, 3d model autocad, autocad dwg, model, model 3d, drafting\ , convert dwg, convert 3D, c# autocad

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1048511

Được trao cho:

ssalemfl

take it for 50 USD

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $55 cho công việc này

david124

see ur inbox.

$60 USD trong 4 ngày
(11 Nhận xét)
4.7