Đã Đóng

Need Civil engineer for long term

Job Description:

i will send more details in chat

make sure u know sketchup and autocad linpro ansys

Kĩ năng: AutoCAD, CAD/CAM, Kĩ thuật dân dụng, SketchUp, Kĩ thuật cấu trúc

Về khách hàng:
( 106 nhận xét ) chandigarh, India

ID dự án: #35349192