Đã Đóng

I need a residential structural engineer

Job Description:

House is damaged by a tree fall and we need an engineer to assess best way and what needs to be done to fix house back to the original condition.

Kĩ năng: AutoCAD, Kiến trúc xây dựng, CAD/CAM, Kĩ thuật dân dụng, Kĩ thuật cấu trúc

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #36216243