Đã hoàn thành

Simple 3d Drawing and Rendering

I have created a drawing for a project, but I need an autocad 3d render of it.

It is a very simple project.

I have all the measurements and drawings.

Kĩ năng: AutoCAD

Xem nhiều hơn: render autocad drawing, drawing rendering, simple drawings autocad, autocad 3d render, 3d simple, 3d rendering drawing, 3d autocad drawing, simple render autocad, simple 3d, Simple drawing, drawing c, Autocad drawing, autocad 3d rendering, autocad 3d drawing, autocad & 3d, drawing project autocad, rendering drawings, rendering autocad drawings, render drawing, autocad project drawing, simple AutoCAD project, need drawing, autocad drawings project, autocad drawing project, need rendering

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Richmond Hill, Canada

ID dự án: #1686138

Được trao cho:

psapiens

Please check my private message.

$50 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ax33pro

Let me do it. Today?

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
petercephas

we are ready to do the work

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0